اسفند ۹, ۱۳۹۵
ورق کامپوزیت

ورق کامپوزیت

ورق کامپوزیت   از زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش، ایمنی و صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمان ها مد نظر قرار گرفت، ایجاد […]
اسفند ۹, ۱۳۹۵
اجرای نمای کامپوزیت

اجرای نمای کامپوزیت

اجرای نمای کامپوزیت نمای کامپوزیت به پنج روش اجرا می‌شود. ۱. روش ثابت (Fixing) ۲. روش ریلی ((Hanging ۳. روش (H، L) ۴. روش فیکس ریلینگ […]
اسفند ۹, ۱۳۹۵
طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان در طراحی نمای ساختمان هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک […]