خرداد ۱۶, ۱۳۹۶
لامل

لامل

نمای فریمی در گذر زمان به شکـل هــای مختلف و با کاربردهای متفــاوت ارائه گردیده و از آنجائیکه هنوز هم در بسیاری از پــــروژه های بزرگ نقش مهمی را ایفا می کنــد و میزان تقاضای زیادی دارد، به عنوان یکــی از محصولات اصلی شرکت در قالب دیتایل های متنوعی ارائه می گردد